IKEA Suomen selvitys: Suomalaiset toivovat kaupalta mutkatonta ostamista ja vastuullisuutta kohtuuhinnoin

IKEA Suomi selvitti suomalaisten toiveita kaupan palveluista sekä näkemyksiä alan tulevaisuudesta ja vetovoimasta työnantajana. Megatrendit, kuluttajien odotukset ja ostokäyttäytymisen muutos haastavat koko alan uudelleenajatteluun.

IKEA Suomi selvitti toukokuussa 2019 suomalaisten asiantuntijoiden, järjestöjen, kansalaisten sekä omien kesätyöntekijöidensä näkemyksiä kaupan alan tulevaisuudesta sekä alan vetovoimasta työnantajana.

– Digitalisaatio sekä kuluttajien kasvavat odotukset vastuullisuuden ja palvelujen osalta ajavat koko kaupan alan muutosta. Kaupan alan vetovoima työnantajana kasvaa uusien haasteiden, työtapojen ja monipuolisempien osaamistarpeiden myötä, kertoo IKEA Suomen maajohtaja Timo Hulmi.

– Suurin osa työntekijöistä kokee digitalisaation ja automatisaation tuoman muutoksen myönteiseksi. Rutiinitehtävien automatisoiminen vapauttaa resursseja keskittyä olennaiseen ja kaupan alalla erityisesti asiakaspalveluun, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Kaupan ala muuttuu nopeammin kuin koskaan ja merkittävimpänä muutoksen kirittäjänä on luonnollisesti digitalisaatio. Kyselyn mukaan 25 % suomalaisista pitää yhtenä kaupan tärkeimmistä palveluista mahdollisuutta ostaa tuotteita ja palveluita verkossa. Verkosta ostaminen on palveluna tärkeää etenkin 18-44 -vuotiaille suomalaisille, joista lähes joka kolmas nostaa verkkokaupan tärkeimpien palveluiden joukkoon. Kaupan palveluista yleisesti suomalaiset arvostavat eniten kaupan hyvää sijaintia (68 %), monipuolisuutta (47 %) sekä asiakaspalvelua (47 %).

Kulutus siirtyy tavaroista palveluihin

Kansalaiskyselyn lisäksi IKEA Suomi haastatteli kaupan alan asiantuntijoita heidän näkemyksistään alan kehityksestä. He uskovat ihmisten siirtyvän yhä enemmän tavaroiden kuluttamisesta palveluiden kuluttamiseen kestävästi maapallon kantokyvyn rajoissa. Kaupan alalta vaaditaan nyt kykyä muotoilla tuotemyyntiä palveluiden myyntiin. Tulevaisuuden palvelut vaativat työntekijöiden uudenlaista johtamista sekä heidän kannustamista luovaan ongelmanratkaisuun ja asiakasymmärryksen kehittämiseen.

– Kaupan ala työllistää paljon nuoria, ja johtaminen on kehittynyt nuorten siivittämänä. Työpaikoilla kaivataan ihmisten välistä kontaktia ja kommunikointia aina enemmän. Nuoret ovat tottuneet jatkuvaan vuorovaikutukseen ja osallistumiseen, johtamisen keskiössä on tukea tätä ja luoda työlle merkitystä, sanoo Lidlin henkilöstöjohtaja Maria Hekkala.

Väestön ikääntymisen ja kiihtyvän digitalisaation myötä kaupan alalla tulee huolehtia siitä, että kaikki saavat edelleen tarvitsemiaan palveluita haluamallaan tavalla. Esimerkiksi henkilökohtainen palvelu kassalla on yhä tärkeää noin joka kolmannelle 45–75-vuotiaalle suomalaiselle, mutta ei juurikaan tärkeää nuoremmille ikäryhmille. Sen sijaan nuoret arvostavat kaupan palveluista mahdollisuutta ostaa tuotteita ja palveluita verkossa (67 %), nopeaa toimitusaikaa verkosta ostetuille tuotteille (67 %) sekä mahdollisuutta lukea muiden käyttäjien arvioita tuotteista ja palveluista (44%).

Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät

Osaavat työntekijät hakeutuvat nykyään yhä useammin yrityksiin, jotka tuovat kulttuurillaan ja teoillaan vastuullisuuden esille. Samaan aikaan asiakkaat tekevät yhä enemmän valintansa vastuullisuuteen perustuen, sillä kulutukseen liittyvät ilmasto- ja ympäristökysymykset huolettavat suomalaisia (73 %, naisista 81 %). Suomalaisista 64 prosenttia kertoo, että tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus vaikuttaa ostopäätökseen erittäin tai melko paljon.

– Vastuullisuuden tulee olla osa kaupan alan työntekijöiden arkea. Työnantajien tulisi pohtia, miten valjastaa työntekijöiden osaaminen ja innovointi niin, että voimme toimia tehokkaammin ja resursseja säästäen. Yrityksien on pohdittava tähän osallistamiseen kannusteita, toteaa puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen PAM ry:stä.

– Kiertotaloudessa kauppa on keskeinen toimija, joka pohtii, miten materiaaleja kierrätetään ja palveluja kehitetään. Tämä on kuitenkin globaali kysymys, joka kohdistuu nettikauppaan ja vaikuttaa ilman muuta kilpailukykyyn. Me tarvitsemme kiertotalouteen globaaleja ratkaisuja ja yhteiset pelisäännöt kaikille, Kiviniemi sanoo.

Työn merkityksellisyys korostuu työpaikan valinnassa

Asiantuntijat korostavat, että kaupan alalla työn merkitys, arvot ja osaaminen korostuvat tulevaisuudessa. Työn merkityksellisyys kytkeytyy siihen, että työntekijä ymmärtää roolinsa ja työnsä merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta. Tämä vaatii kaupan toimijoilta innovatiivisuutta ja uudistumista.

– IKEA Suomen vuoden 2019 kesätyöntekijöistä 63 prosenttia kertoi, että halu tehdä merkityksellistä työtä vaikutti paljon siihen, miksi kesätyöntekijä haki töitä juuri IKEA Suomesta. Yhteensä 65 prosenttia puolestaan totesi, että omien ja IKEA Suomen arvojen yhtenäisyys vaikutti paljon haluun hakea työpaikkaa juuri meiltä, kertoo Hulmi.

IKEA Suomen järjesti ”Nyt jos koskaan tehdään kauppaa – miltä näyttää alan tulevaisuus?” -tilaisuuden SuomiAreenassa 16.7.2019. Tilaisuuden paneelikeskusteluun osallistuivat Lidl Suomen henkilöstöjohtaja Maria Hekkala, IKEA Suomen maajohtaja Timo Hulmi, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Tutkimus

Asiantuntijahaastattelut toteutettiin keväällä 2019. Analyysia varten haastateltiin Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvaa, PAMin elinkeinopoliittista asiantuntijaa Katri Jakosuota sekä Palvelumuotoilutoimisto Palmun perustajaa ja palvelumuotoilijaa Jussi Olkkosta. Asiantuntijahaastattelujen pohjalta tehtiin kysely suomalaisille kaupan alaan, palveluihin ja vastuullisuuteen liittyen. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista Bilendin paneelissa toukokuussa 2019. Kyselyn otos on kansallisesti edustava.

Tuloksia lyhyesti

Kyselyyn vastanneet:

Miehiä 500, Naisia 500 (n=1000)

1. Mitä palveluita arvostat kaupassa? Valitse vähintään kolme ja enintään viisi itsellesi tärkeintä palvelua. Suomalaiset. (%, n=1000)

Kaupan hyvä sijainti, 68 %

Asiakaspalvelu, 47 %

Monipuolisuus – haluan saada mahdollisimman monta asiaa samasta paikasta, 47 %

Joustavat aukioloajat, 43 %

Nopea toimitusaika verkosta ostetuille tuotteille, 32 %

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, 27 %

Mahdollisuus ostaa tuotteita tai palveluita verkossa, 25 %

Henkilökohtainen palvelu kassalla, 23 %

Vastuulliset vaihtoehdot valikoimassa, 19 %

Mahdollisuus ostaa asioita ja tavaroita käytettynä, 18 %

Mahdollisuus lukea muiden käyttäjien arvioita tuotteesta tai palvelusta, 14 %

Juuri minun tarpeisiin kohdennetut palvelut ja tuotteet, 9 %

Mahdollisuus vuokrata tai lainata palveluita ja tavaroita, 4 %

2. Kuinka tärkeää sinulle on että kauppa, jonka palveluita käytät, toimii vastuullisesti eli ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla? Suomalaiset. (%, n=1000)

Erittäin tärkeää, 20 %

Melko tärkeää, 45 %

Ei väliä suuntaan eikä toiseen, 18 %

Vain vähän tärkeää, 10 %

Ei lainkaan tärkeää, 5 %

En osaa sanoa, 3 %

3. Oletko huolissasi ihmisten kulutustottumusten vaikutuksista ympäröivään luontoon ja ilmastoon? Suomalaiset. (%, n=1000)

Kyllä, 73 %

En, 20 %

En osaa sanoa, 8 %

4. Missä määrin tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus vaikuttaa ostopäätökseesi? (Esimerkiksi se, että tuote on kestävistä raaka-aineista tuotettu tai että yritys ottaa ihmisoikeudet huomioon kaikessa toiminnassaan). Suomalaiset. (%, n=1000)

Erittäin paljon, 16 %

Melko paljon, 48 %

Ei väliä suuntaan eikä toiseen, 24 %

Vain vähän, 9 %

Ei lainkaan, 4 %