Työn uudet haasteet – etätyö ja omasta ergonomiasta ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Etätyön aikakausi

Etätyö on muuttanut monien ihmisten työtapoja ja -ympäristöjä. Tämä uusi työskentelytapa on tuonut mukanaan sekä vapauksia että haasteita. Kun työpaikka siirtyy kotiin, työntekijän vastuulle jää usein myös työympäristön ergonomian huomioiminen.

Oman työtilan merkitys

Kun toimisto muuttuu kotiin, työpisteen suunnittelu ja ergonomia korostuvat. On tärkeää, että työtila on rauhallinen, valoisa ja ergonomisesti suunniteltu, jotta työskentely on tehokasta ja terveellistä.

Ergonomian perusteet

Ergonomia ei ole vain mukavuutta, vaan se on välttämätöntä kehon ja mielen hyvinvoinnille. Oikea työasento, säädettävät työvälineet ja taukojen pitäminen ovat ergonomian kulmakiviä.

Työasennon merkitys

Oikea työasento vähentää rasitusvammojen riskiä ja auttaa ylläpitämään hyvää ryhtiä. On tärkeää säätää tuoli, pöytä ja näyttö oikein, jotta työasento on optimaalinen.

Taukojen voima

Tauot ovat välttämättömiä sekä keholle että mielelle. Ne auttavat palautumaan, vähentävät silmien rasitusta ja estävät staattisen asennon aiheuttamia ongelmia.

Liikkeen merkitys

Pitkäaikainen paikallaan istuminen voi johtaa moniin terveysongelmiin. Siksi on tärkeää ottaa säännöllisesti pieniä liikuntataukoja, venytellä ja vaihdella asentoa.

Valon vaikutus hyvinvointiin

Hyvä valaistus on tärkeää silmien hyvinvoinnille ja keskittymiskyvylle. Luonnonvalo on ihanteellinen, mutta myös keinotekoisessa valaistuksessa tulisi huomioida silmien rasituksen vähentäminen.

Melun hallinta

Kotona voi olla monenlaisia äänilähteitä, jotka häiritsevät työskentelyä. On tärkeää luoda työtila, jossa meluhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä.

Salli-satulatuoli – ergonomian huipentuma

Salli-satulatuoli on suunniteltu erityisesti ergonomiaa silmällä pitäen. Sen ainutlaatuinen muotoilu tukee kehoa oikeista kohdista, edistää hyvää ryhtiä ja vähentää selkä- ja niskakipuja.

Miksi valita Salli?

Salli-satulatuoli on investointi omaan terveyteen. Sen ergonominen muotoilu ja säädettävyys tekevät siitä ihanteellisen valinnan etätyöskentelijälle. Tuoli auttaa välttämään staattisen asennon haittoja ja edistää aktiivista istumista.

Mielenterveys etätyössä

Etätyö voi olla yksinäistä, ja sosiaalisten kontaktien väheneminen voi vaikuttaa mielenterveyteen. On tärkeää pitää yhteyttä kollegoihin ja huolehtia omasta henkisestä hyvinvoinnistaan.

Stressin hallinta

Etätyössä voi kohdata monenlaisia stressitekijöitä, kuten teknisiä ongelmia tai työmäärän kasvua. On tärkeää tunnistaa stressin merkit ja löytää keinoja sen hallitsemiseen.

1. Huolehdi palautumisesta

Elämäntilanteet vaihtelevat, ja toisinaan työssä tai elämässä on menossa kuormittavampi vaihe. Silloin stressiä voi yrittää hallita keventämällä tietoisesti työkuormaa tai panostamalla palautumiseen.

Palautumisen kannalta on olennaista se, mitä teet työpäivän päätyttyä. Mikäli työskentelet näytön ääressä, kannattaa vapaa-aika viettää tekemällä jotain aivan muuta, kuten liikkumalla tai ystäviä tapaamalla. Jos taas työsi on fyysistä, voi kaikkein palauttavinta olla kirjan lukeminen tai television katseleminen sohvalla.

On myös tärkeää muistaa, että palautumista tulisi tapahtua myös työpäivän aikana, ei vain sen jälkeen. Pidä siis kiinni tauoista ja harkitse happihyppelyä kesken työpäivän. 

2. Panosta hyviin yöuniin

Hyvät yöunet ovat tärkeä osa aivojen palautumista – jopa 95 prosenttia palautumisesta tapahtuu unessa. Valitettavasti uni ja sen laatu ovat myös asioita, joihin stressi usein vaikuttaa. 

3. Hallitse aikaa, älä anna ajan hallita sinua

Stressi kumpuaa usein hallinnan menettämisen tunteesta. Tuntuu, että työssä tai elämässä on liikaa asioita samaan aikaan, eivätkä langat pysy enää käsissä.

Yhteenveto

Etätyön yleistyessä työntekijöiden vastuulle on jäänyt yhä enemmän oman työympäristön ergonomian ja hyvinvoinnin huomioiminen. On tärkeää ymmärtää ergonomian ja henkisen hyvinvoinnin välinen yhteys. Oikeanlaiset työvälineet, kuten Salli-satulatuoli, ja työtapojen huomioiminen voivat tehdä etätyöstä sekä mukavaa että terveellistä.