Trendit syntyvät yhteiskunnan ilmiöiden aaltoliikkeestä

Muoti ja trendit ovat alati muuttuva ja liikehtivä kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiö. Vaatemuoti ja sisustustrendit ovat olleet jo vuosisatoja suosittuja kiinnostuksen kohteita, sillä ihmisillä on luontainen taipumus arvostaa aisteja miellyttäviä kokemuksia ja ilmiöitä. Näköaisti on yksi tärkeimmistä aisteistamme, jonka kautta havainnoimme meitä ympäröivää maailmaa. Estetiikalle, eli kauneuteen ja kauneusarvoon perustuvalle tutkimukselle, onkin olemassa kokonainen filosofinen koulukunta. Estetiikka tarkoittaakin tarkalleen määriteltynä “tiedettä siitä, kuinka asiat tunnetaan aistien kautta”. Tämä aistihavaintoihin perustuva filosofian osa-alue onkin se pääasiallinen lähtökohta, jolle muodissa, rakennustaiteessa ja sisustuksessa vuosituhansien ajan käytetyt trendit perustuvat.

Aikakausi ja ilmiöt määrittävät trendit

Vuosittaiset muoti-ilmiöt ja trendiennusteet ovat varmasti tuttuja kaikille aikaansa seuraaville yhteiskunnan jäsenille. On olemassa kokonainen ammattikunta, jonka tehtävänä on ennustaa tulevaisuuden trendejä, joita muotitalojen suunnittelijat hyödyntävät luodessaan kausittaisia mallistojaan. Jonkin verran esimerkiksi kulttuuriin ja taiteeseen perustuvia ilmiöitä voidaankin ennustaa, mutta trendiennusteiden luonne on lähtökohtaisesti silkkaa arvailua ja vedonlyöntiä muoti-ilmiöiden toteutumisen suhteen.

Trendit ovat aikakautensa lapsia. Taide, kulttuuri, sota, kriisit ja yhteiskunnallisesti merkittävät ja puhuttavat ilmiöt luovat trendejä. Sota ja pula-aika etenkin ovat historiallisesti vaikuttaneet vahvasti siihen, miten pukeudumme. Viime vuosisadan sotien aiheuttamana pula-aikana trendit muodostuivat hyvin pitkälle ympäröivän maailman luomasta ilmapiiristä, ja maskuliiniset ja sotilaalliset asut korostivat ihmisten ja etenkin naisten tarvetta tuoda turvaa arkipäivän elämään. Materiaalit määrittyivät sen mukaan mitä oli saatavilla, ja leikkauksilla luotiin aikakaudelle tyypillinen muoti.

Yhteiskunnalliset ilmiöt ovat edelleen merkittävä osatekijä, mitä trendien syntymiseen tulee. Globaalilla tasolla vaikuttavat megatrendit, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos inspiroi ihmisiä tekemään valintoja kestävän kehityksen suhteen. Tämä taas puolestaan on johtanut muun muassa uusien ekologisten ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen vaatetus- ja rakennusmateriaalien kehittämiseen. 2010-luvun trendeinä on nähty paljon uusiomuotia, vanhan kierrättämistä uudeksi eli niin kutsuttua trashionia.

Myös julkisuuden henkilöt ovat merkittäviä vaikuttajia trendien luomisen suhteen. Etenkin aateliset ovat vuosisatojen ajan inspiroineet tavallista kansaa luomalla muoti-ilmiöitä omalla pukeutumisellaan, suosimillaan väreillä ja kuvioilla, sekä muotiin ja sisustukseen liittyvillä valinnoillaan. Nykyään trendejä asettavat myös aivan uudenlaiset vaikuttajat, kuten bloggaajat, Youtube-vloggarit, ja muut sosiaalisessa mediassa suosiota saavuttaneet some-julkkikset.

Pelialan trendit seuraavat tietotekniikan kehitystä

Myös pelialalla vaikuttavat aikakaudelle tyypilliset ilmiöt. Jo aivan ensimmäisten tietokoneiden rakentamisesta 1950-luvulla saakka yksi toistuvista ilmiöistä ja trendeistä on ollut futurismi ja avaruuteen liittyvät aiheet. Metallinväriset avaruuslentäjien asut ovat muuttuneet vuosikymmenien saatossa post-apokalyptisiksi aavikkosotureiden cyber-punkia henkiviksi univormuiksi. Nämä ilmiöt tulevaisuutta kuvaavissa trendeissä kertovat hyvin pitkälti muutoksesta ihmisten suhtautumisessa tulevaisuuteen. Utopia ja dystopia leikkivät käsi kädessä uuden vuosituhannen tulevaisuuden näkymissä.

Samankaltaisia vaikuttimia voidaan peilata myös online casino maailmaan. Itse casinopelien teemat vaihtelevat huomattavasti, mutta futurismi on edelleen kuuma aihe peli- ja viihdealalla, ja se näkyy myös netticasinoiden pelitarjonnassa. Tietotekniikan ja tekoälyn kehitys on tietenkin mullistanut koko casinopelialan. Tekoälyyn perustuvien pelien jatkuva kehitys on antanut selkeän suunnan siihen, miten ihmiset pelaavat. Online casinot ovatkin viime vuosina nostaneet kiihtyvällä tahdilla suosiotaan, ja se näkyy etenkin pelien ja casinoiden jatkuvasti paranevassa ja kehittyvässä laadussa.

Pelialalla trendit seuraavat osittain samoja suuria linjoja, kuin muillakin aloilla. Mielenkiintoista kuitenkin muihin aloihin verrattuna on se, että siinä missä peliala seuraa teknologiansa puolesta tietotekniikan kehitystä, se on myös yksi tietotekniikan ja teknologian suurimmista vaikuttajista. Ilman pelialan luomaa huikeaa kilpailutilannetta pelinkehittäjien kesken voisimmeko edes kuvitella kaikkia niitä edistyksellisiä harppauksia, mitä olemme nähneet esimerkiksi tekoälyn, 3D-teknologian tai vaikkapa virtuaalitodellisuuden suhteen. Onkin siis syytä ehkä spekuloida sitä, kuinka merkittäväksi peliala tulevaisuudessa kasvaa trendien luojana ja edelläkävijänä, ja miten suuri merkitys tällä voi olla ylipäänsä tulevaisuudessa trendien syntymisen suhteen.