Suomalainen osaaminen

Osaaminen on laaja-alainen kokonaisuus tietoa ja taitoa, luontaisia ominaisuuksia ja arvoja. Jopa sosiaalinen verkosto voi olla osa osaamista. Osaamista voi jaotella moniin erilaisiin osa-alueisiin. Työelämässä osaamisella tarkoitetaan ammatillisen osaamisen lisäksi työelämässä tarpeellisia taitoja sekä itsetuntemisen ja itsensä kehittämisen taitoja. Ammatillinen osaaminen syntyy koulutuksen, kokemuksen ja oivaltamisen kautta. Työelämässä tarvittavat taidot vaihtelevat erilaisten tehtävien mukaan. Itsensä johtamisen ja kehittämisen taidot tulevat osalla luonnostaan, ja osa tarvitsee sillä alueella opettelua. Onneksi osaamista voi aina kehittää ja mitä päämäärätietoisemmat tavoitteet itselleen asettaa, sitä paremmin osaaminenkin kehittyy.

Koulutus

Suomalainen yhteiskunta perustuu osaamiselle. Suomalainen osaaminen ja meidän yhteiskuntamme toiminta lähtee muodostumaan jo varhaiskasvatusvaiheessa. Yksilöihin panostetaan kasvatuksen ja koulutuksen avulla nuoruudesta varhaiseen aikuisuuteen. Valitettavasti osa nuorista putoaa kelkasta, ja jää selviytymään perusasteen koulutuksen varaan. Nuorista jää työelämän ulkopuolelle aivan liian moni. Työelämä vaatii yhä enemmän keskiasteen- ja korkeakoulutasoista osaamista. Monesti työelämän tarpeet ja osaaminen eivät kuitenkaan kohtaa. Lehtien otsikoissa kerrotaan työttömistä insinööreistä, ja samaan hengenvetoon kerrotaan toisten alojen huutavasta insinööripulasta. Täydennys- ja muuntokoulutusta kaivataan kipeästi täyttämään vajausta.

Yritysten tarpeet

Yritysten menestys ja kasvu edellyttävät osaamista. Osaaminen ruokkii myös tekstiili-innovaatioita ja kaupallistumista. Suunnittelu on pieni osa tekstiili- ja muotialan ammattilaisten työtä. Vaaditaan myös tekstiiliteknistä materiaaliosaamista, kykyä luoda brändejä ja lisäksi markkinointisuunnittelua eikä liiketoimintatuntemusta voi unohtaa. Kouluttautumisvaihtoehtoja löytyy ammatillisista oppilaitoksista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoon asti. Aalto-yliopisto on kansainvälisesti arvostettu muotisuunnittelun oppilaitos. Ala uudistuu jatkuvasti. Koulutuksessa pyritään huomioimaan työelämän muutokset, ja vastaamaan alati muuttuviin osaamistarpeisiin. Varsinkin pienillä aloilla on erityisen tärkeää, että koulutuksen kokonaisuus on seurannassa ja muutostarpeisiin reagoidaan ajoissa, ettei pääse käymään niin että opiskelijat valmistuvat käytännössä työttömiksi, tai työllistyminen on pelkästään oman yrittäjyyden varassa.

Suomalainen osaaminen ja iGaming

Suomessa on rahapelaamisessa monopoli, mutta se ei tarkoita, etteikö suomalaisia toimisi rahapelien maailmassa muuallakin kuin vain Suomessa ja Veikkauksen leivissä. Tällä hetkellä Euroopassa on saatavila kymmeniä sivustoja, jotka ovat ns. suomalaisia, ja joiden monen taustoina on suomalainen osaaminen. Parhaat kasinot käyttävät hyväkseen suomalaista osaamista ja niin kauan kuin Suomessa on suljettu monopoli, osaaminen ei koskaan tule pääsemään sille tasolle millä sen kuuluisi olla – aina voi katsoa naapuri Ruotsiin ja miettiä, miksi siellä on useita kansainvälisen tason iGaming yrityksiä jopa pörssitasolla.

Osaamisen merkitys

Talouskasvun ja hyvinvoinnin lisäämisen rahoitus vaatii osaamista. Suomessa työikäisen väestön määrä vähenee koko ajan. Maahanmuuton avulla pitäisi päästä lisäämään julkisen talouden kestävyyttä. Hankittu osaaminen pitäisi päästä hyödyntämään suomalaisilla työmarkkinoilla, oli osaaminen hankittu sitten Suomessa tai jossain muualla. Työllistymiseen johtavaa osaamista pitäisi pystyä tuottamaan kaikille työikäisille. Työpaikalla osaamista tarvitaan, jotta yritys voi toimia kannattavasti perustehtävissään. Osaamista voidaan kehittää monilla eri tavoin. Yksilön kannalta tärkeää on saada palautetta, kehityskeskustelut, perehdytys ja työssäoppiminen. Oikeanlaisella johtamisella voidaan varmistaa, että osaamista on oikeissa paikoissa ja se tukee organisaation strategiaa. Osaamista pitää pystyä myös kehittämään ennakoivasti, jotta yrityksen toiminta voi kehittyä ja muuttua vastaten tarpeisiin. Organisaatiossa pitää pystyä ennakoimaan ne tarpeet, jotka osaamiselle on tulevaisuudessa. Mitä konkreettisempia tavoitteet ovat, sitä helpompaa niiden seuraaminen on. Jokaisen pitää haluta ottaa vastuuta omasta kehittymisestään.

Miten osaamista voi kehittää?

Osaaminen on henkistä pääomaa. Työpaikalla osaamista voi lisätä osallistumalla säännöllisesti oman alan seminaareihin ja konferensseihin. Samalla tapaa uusi ihmisiä, voi verkostoitua ammatillisesti ja samalla saattaa aueta jokin ihan uusi ovi. Erikoisosaamista voi kehittää osallistumalla sopiville kursseille. Jos opiskeluintoa riittää, voi suorittaa toisen tutkinnon. Kannattaa selvittää myös työpaikan tarjoamat koulutus- ja kehittämisohjelmat. Monilla työpaikoilla järjestetään työntekijöille lisäkoulutusta. Kannattaa myös osallistua aktiivisesti tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Monilla työpaikoilla on myös mahdollista osallistua työnkiertoon, jolloin voi mennä toiselle osastolle uusiin työtehtäviin määräajaksi. Samalla saa uusia näkökulmia myös omaan työhön. Olisikin tarpeellista, että tiedettäisiin mitä organisaatiossa tapahtuu, ja ymmärrettäisiin oman työn merkitys kokonaisuuden kannalta. Lukeminen kannattaa aina, ammattikirjallisuutta ja julkaisuja seuraamalla pääsee hyvin perille alalla tapahtuvista muutoksista. Useilla aloilla on myös tarjolla webinaareja ja verkkokursseja, jolloin voi perehtyä mielenkiintoiseen asiaan milloin omaan aikatauluun sopii parhaiten.